INFORMACIJE O VIZI


Ako vam je za za vaše učesnike  potrebna viza za ulazak u SRBIJU, molimo vas da obavestite Organizacioni odbor koji će napisati pozivno pismo i uputiti vašoj ambasadi / konzulatu kako bi  pomogli u procesu dobijanja viza. Podnošenje zahteva za izdavanje viza u GMS sistemu: 5. jun 2019. (odgovornost učesnika je da budu registrovani na vreme  kako bi dobili pozivno pismo). Molimo vas da pošaljete listu svih putnika sa punim imenom i prezimenom, brojem pasoša, datumom rođenja, polom, nacionalnošću i funkcijom u okviru delegacije. Za više informacija o zahtevima za izdavanje viza molimo vas da posetite link: http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visaregime


PRAVILA DOGAĐAJA
Događaj će se održati po pravilima FINA takmičenja. Za detaljnije informacije pogledajte FINA zvaničnu veb stranicu.

AKREDITACIJE
Za sve pojedince koji se takmiče, rade ili  su uključeni u Super finale FINA Svetske vaterpolo lige za muškarce   biće izdate akreditacije koje se moraju nositi ili držati sa sobom tokom celog takmičenja (18-23. jun). Ulazi u svaku akreditacionu zonu biće jasno naznačeni nazivom zone, bojom, brojem i slikama akreditacionih kartica koje imaju pristup. Svi oni koji imaju broj zone i boju koji su navedeni na njihovoj akreditaciji imaće pristup toj zoni. Federacije koje učestvuju potrebno je da popune obrazac za prijavu (ovaj  obrazac za prijavu kao i drugi obrasci nalazi se u oviru informativnog biltena).


Uz konačni obrazac za prijavu potrebno je priložiti:
a) GRUPNU FOTOGRAFIJU TIMA (u formatu .jpg, .png), naprimer, TIM.jpg.or png ili drugi vektorski formati;
b) INDIVIDUALNE fotografije svih igrača, zvaničnika i sudija, naprimer:
IME I PREZIME. IGRAČ / TRENER / TIM MENADŽER / DOKTOR / SUDIJA / PREDSTAVNIK SAVEZA. jpg.or png ili drugi vektorski formati;

Fotografije i širi  spisak poslati najkasnije do 24. maja 2019. godine, na adresu accreditation@swpf.net.


ANTIDOPINGKONTROLA
Što se tiče propisa FINA na ovom takmičenju, antidoping kontrolu će sprovesti FINA medicinski delegat uz pomoć́ osoblja Antidoping agencije Republike Srbije (odobrila WADA). Svi sportisti mogu biti podvrgnuti sakupljanju uzoraka  i testiranju u okviru antidoping kontrole tokom celog trajanja prvenstva.


TEHNIČKISASTANAK
Tehnički sastanak održaće se 17. juna 2019. godine u 18 časova, u hotelu Holiday Inn, Španskih  boraca 74. Dva predstavnika svakog tima koji učestvuje na prvenstvu su ljubazno pozvani da budu prisutni na tehničkom sastanku sa pasošima i kopijama pasoša igrača  koje će predati osoblju osoblja Anti-doping kontrole. Od predstavnika tima biće traženo da preda pismenu saglasnost za ispravnu verziju himne i tačnu boju nacionalne zastave u ime svoje nacionalne federacije.

Konačni Formular  prijave potrebno je dostaviti TVPC DELEGATU na tehničkom sastanku. Samo igrači i zvaničnici  koji se nalaze na spisku  Final Entry Form-e mogu biti navedeni  u protokolu utakmice. Nakon podnošenja konačnog obrasca za prijavu nisu moguće nakndadne izmene. Vaterpolo savez Srbije će obezbediti prevoz iz zvaničnih hotela na  tehnički sastanak i nazad. Raspored transporta će biti uručen svakom timu po dolasku u Beograd.

TEHNIČKA RADIONICA

biće organizovana za sve sudije na takmičenju na dan Tehničkog  sastanka, 17. juna, u hotelu Holiday Inn. Vreme radionice: 9: 00-17: 00 h.

Imajte na umu da su 2-3 predstavnika tima iz svake federacije pozvani da prisustvuju  prvom  delu radionice (9.00 – 10.30).


ZVANIČNA  VEČERA

Datum, vreme  kao i mesto zvanične večere će biti nakadno objavljeni. Pozivaju se dva predstavnika iz svakog tima koji učestvuju na prvenstvu da prisustvuju zvaničnoj večeri. Vaterpolo savez Srbije obezbediće prevoz na zvaničnu večeru. Tačan plan prevoza će biti dat menadžerima timova po dolasku.